Sjung med Teknologkören!

Vill du sjunga med oss? Vad kul!

För att sjunga i Teknologkören förväntas du ha någon körvana och kunna läsa och sjunga efter noter. Du måste även ha tid att komma på och vara engagerad på repetitioner, konserter och andra framträdanden. Om du har och kan det är du välkommen att anmäla dig för en provsjungning!

Här följer lite information om hur en provsjungning för oss går till och hur du kan förbereda dig.

Du kommer att få sjunga upp inför vår dirigent och någon från kören. Sökningen tar ca 15 minuter.

På provsjungningen kommer du:

Vi repar torsdagar på KTH campus Valhallavägen mellan 18:30 och 21:30.

Om du vill anmäla dig för en provsjungning, fyll i detta formulär. Provsjungningar sker vanligtvis i början av terminen, det vill säga september eller januari/februari.

Om du undrar över något angående våra provsjungningar så går det bra att kontakta vår ordförande.