Kontakt

Du finner e-postadresser till våra styrelsemedlemmar nedan:

Ordförande Kajsa Kierkegaard ordf@teknologkoren.se
Vice ordförande Louise Vedin vice@teknologkoren.se
Sekreterare Carl-Fredrik Lind sekr@teknologkoren.se
Kassör Jakob Alfredsson pengar@teknologkoren.se
Qlubbmästare qm@teknologkoren.se
Notfiskal Rosa Sandén noter@teknologkoren.se
PRoletär Amanda Helmfrid pr@teknologkoren.se

Du kan även nå oss via snigelpost:

Kongl. Teknologkören
Fack vid THS
100 44 Stockholm


Organisationsnummer: 802010-8646
PlusGiro: 20 63 73-3