Kontakt

Du kan hitta e-postadresser till våra styrelsemedlemmar nedan:

Ordförande Anton Grensjö ordf@teknologkoren.se
Vice ordförande Martin Alge vice@teknologkoren.se
Kassör Julia Cohen pengar@teknologkoren.se
Sekreterare Samuel Eliasson sekr@teknologkoren.se
PRoletär Isak Larsson pr@teknologkoren.se
Notfisqual Joakim Hultgren noter@teknologkoren.se
Qlubbmästare Hanna Norbäck qm@teknologkoren.se

Kontakta gärna vår ordförande, Anton Grensjö, telefon +46 73 943 53 73, om du har någon fråga.

Du kan även nå oss via snigelpost:

Kongl. Teknologkören
Fack vid THS
100 44 Stockholm


Organisationsnummer: 802010-8646
PlusGiro: 20 63 73-3