Contact

You can find email adresses to our board members below:

Ordförande Oskar Segersvärd ordf@teknologkoren.se
Vice ordförande Anton Grensjö vice@teknologkoren.se
Sekreterare Rosa Sandén sekr@teknologkoren.se
Kassör John Liu pengar@teknologkoren.se
Qlubbmästare Rupus Reinefjord qm@teknologkoren.se
Notfiskal Isak Larsson noter@teknologkoren.se
PRoletär Monika Ščípová pr@teknologkoren.se

Feel free to contact our chairman, Oskar Segersvärd, phone +46 70 461 88 11, if you have any questions.

You can also reach us by regular mail:

Kongl. Teknologkören
Fack vid THS
100 44 Stockholm


Organisation number: 802010-8646
PlusGiro: 20 63 73-3