Inställda provsjungningar Januari 2021

Publicerad

På grund av rådande omständigheter kommer ingen provsjungning hållas i januari 2021. Mer information om nästa provsjungningstillfälle kommer annonseras på hemsidan och våra andra kanaler samt mejlas ut till alla intresseanmälda när det blir aktuellt.