Provsjungningar inför HT20

Publicerad

Att sjunga i kör är bland det bästa som finns! Missa inte chansen att bli en del av Kongl. Teknologkörens 90 år långa sångargemenskap. Vi söker sångare till samtliga stämmor!

Höstens provsjungningar kommer att äga rum den 29:e augusti och 2:a september på KTH Campus. Dessa provsjungningar kommer anpassas efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Alla möten mellan både de ansökande och representanter från kören kommer ske utomhus och vid själva provsjungningen, som sker inomhus, garanteras väl tilltagna avstånd. Vi uppmuntrar till god handhygien och att hålla avstånd till varandra. Vi ber också alla sökande att stanna hemma vid eventuella sjukdomssymptom.

Anmäl dig till provsjungningarna via detta formulär:
https://forms.gle/2fDi8EeB7QM6bM5j8

Kongl. Teknologkören (KTK) är en blandkör med cirka 50 medlemmar. Många av oss pluggar på KTH men du behöver inte vara student för att gå med i kören.

Vi repeterar på torsdagar kl. 18:30-21:30 på KTH Campus Valhallavägen under ledning av Rikard Lindberg Karlsson. Varje termin gör vi oftast två större konserter samt en del mindre gig och sjungningar.

Förutom de musikaliska upplevelserna kan du som korist i KTK förvänta dig en härlig gemenskap! Efter varje rep har vi Efterkör, då vi festar lite lätt, sjunger låtar från vår repertoar och lyssnar på musik. Vi varvar även torsdagarnas repetitioner med internat, resor och olika fester. Inget av det som är utanför repen är obligatoriskt!

Förhoppningsvis har du nu blivit övertygad om att söka till en av Stockholms roligaste och äldsta studentkörer! Mer information om hur provsjungningarna går till finns på "Sjung med".

Hoppas att vi ses!