Byt språkEnglish

Kontakt

Du kan hitta e-postadresser till våra styrelsemedlemmar nedan:

Ordförande Emma Lundell ordf@teknologkoren.se
Vice ordförande Rupus Reinefjord vice@teknologkoren.se
Kassör Gustaf Silfverbrand pengar@teknologkoren.se
Sekreterare Karin Sproge sekr@teknologkoren.se
PRoletär Annelie Brahm pr@teknologkoren.se
Notfisqual Joakim Hultgren noter@teknologkoren.se
Qlubbmästare Martin Alge qm@teknologkoren.se

Kontakta gärna vår ordförande, Emma Lundell, telefon +46 73 047 19 99, om du har någon fråga.

Du kan också nå oss via snigelpost:

Kongl. Teknologkören
Fack vid THS
100 44 Stockholm


Org.nummer: 802010-8646
PlusGiro: 20 63 73-3