Byt språkEnglish

Kontakt

Du kan hitta e-postadresser till våra styrelsemedlemmar nedan:

Ordförande Oskar Segersvärd ordf@teknologkoren.se
Vice ordförande Martin Axegård vice@teknologkoren.se
Kassör Hilding Wollbo pengar@teknologkoren.se
Sekreterare Carolina Dagerklint Westlin sekr@teknologkoren.se
PRoletär Linnea Östblom pr@teknologkoren.se
Notfisqual Rupus Reinefjord noter@teknologkoren.se
Qlubbmästare Martin Alge qm@teknologkoren.se

Kontakta gärna vår ordförande, Oskar Segersvärd, telefon +46 70 461 88 11, om du har någon fråga.

Du kan också nå oss via snigelpost:

Kongl. Teknologkören
Fack vid THS
100 44 Stockholm


Org.nummer: 802010-8646
PlusGiro: 20 63 73-3