Kontakt

E-postadresser till alla våra styrelsemedlemmar finnes nedan:

Ordförande Oskar Segersvärd ordf@teknologkoren.se
Vice ordförande Martin Axegård vice@teknologkoren.se
Kassör Hilding Wollbo pengar@teknologkoren.se
Sekreterare Carolina Dagerklint Westlin sekr@teknologkoren.se
PRoletär Linnea Östblom pr@teknologkoren.se
Notfisqual Rupus Reinefjord noter@teknologkoren.se
Qlubbmästare Martin Alge qm@teknologkoren.se

Kontakta gärna vår ordförande Oskar Segersvärd, telefon: 0704618811, om du undrar över något!

Vi nås även per snigelpost:

Kongl. Teknologkören
Fack vid THS
100 44 Stockholm